KURSPLAN

Konstnärlig träning - grundkurs 7,5 Högskolepoäng

Art introduction
Grundnivå, M0023D
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla fr o m H07.

Reviderad
av Arash Vahdat 2014-06-19

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Antagen till YH TV-och filmscenografi.


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska vara orienterad i konstnärliga arbetsformer, tekniker och material.
Studenten ska vara informerad om säkerhetsaspekter som är av betydelse för konstnärligt arbete, verktyg och träverkstadsmaskiner.
Studenten ska även känna till de grundläggande delarna i perspektivteckning, måleri och färglära.

Kursinnehåll
-Materialkunskap
-Säkerhet
-Perspektivteckning
-Modellteckning
-Färglära

Genomförande
Undervisningen sker i form av lektioner, eget arbete, grupparbete och inlämningsuppgifter.

Examination
Redovisning och presentation av bilder och målningar i utställning.

Övrigt
Observera att kurslitteraturen och ref.litteratur för denna kurs endast täcker delar av de teoretiska momenten, och att kursen består av till stora delar av praktiska moment. Dessa praktiska moment är kärnan i kursen och kan inte ersättas med kurslitteratur.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI903 Konstnärlig träning - grundkurs (nedlagd kurs).

Examinator
Lisette Boman

Övergångsbestämmelser
Kursen M0023D motsvarar kursen ISI903

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Art Fundamentals color, Light, Composition, Anatomy, Perspektive and Depeth, ISBN-13: 978-1909414006

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tillämpning A3.0U G#
0002Tillämpning B4.5U G#