Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teknologi I för basår 7,5 högskolepoäng

Basic Technology I
Grundnivå, M0023T
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbeörighet A5). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna göra enklare hållfasthetsberäkningar och provningar avseende normal-, skjuv-, böj- och tryckspänningar inkl knäckning och sammansatta spänningar, Indelat i 3 kategorier.

1.    Kunskap och förståelse
Förståelse av grundbegrepp i kursen, och förståelse för enklare hållfasthetsberäkningar
Ha kunskap om de olika enkla belastningsmodellerna och ha vetskap grundliga regler i konstruktion 
Förstå konstruktions begränsningar
Förstå begrepp som kommer under kursens gång, verifiera enkla ekvationer med hjälp av problemlösning

2.    Färdighet och förmåga
Kunna bedöma möjligheter och begränsningar för enkla belastningsmodeller och hållfasthetsberäkningar
Kunna använda enkla ekvationer och enkla beräkningsmodeller att lösa problem

3.    Värderingsförmåga och förhållningsätt
Att Kunna förhålla sig till tillämpad mekanik och hållfasthetslära. Att kunna tillämpa enkla beräkningsmodeller i olika tillämpningar.

Kursinnehåll
Problemlösning. Tillämpad Mekanik
Hållfasthetslära: Dragning, tryck, skjuvning, böjning, vridning, knäckning, sammansatta spänningar.
Konstruktionselement och standard.
Teknisk beskrivning samt rapportering

Genomförande
Lektioner med teorigenomgångar och räkneövningar i grupp och individuellt. Laborationerna utförs som grupparbete.

Examination
Kontinuerlig examination. Studenterna löser enskilt enligt planering obligatoriska inlämningsuppgifter, som granskas och när uppfyllda mål har uppnåtts godkännes studenten. Godkända duggor och laborationer krävs också för godkänt slutbetyg. Betyg ges efter avslutad kurs. Inlämningsuppgifter ska laddas upp via Fronter och under bestämda deadline och maximum 3 retur på varje uppgift.

Övrigt
Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen. Studenter som läser M0023T vid campus Skellefteå åker till campus Luleå för att delta i de obligatoriska laborationer som finns i kursen.

Examinator
Nazanin Emami

Övergångsbestämmelser
Kursen M0023T motsvarar kursen MTM511

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Sture Lönnelid, Rune Norberg: Grudläggande hållfasthetslära, ISBN 978-91-7582-168-9 (Stiftelsen Kompendieutgivning, Sundbyberg, http://www.kompendieutgivningen.se/).
Sture Lönnelid, Rune Norberg: Formelsamling, ISBN 978-91-7582-168-9 (Stiftelsen Kompendieutgivning, Sundbyberg, http://www.kompendieutgivningen.se/).
Kopierat material

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0011Inlämningsuppgifter och duggorU G#6.00ObligatoriskH19
0012LaborationU G#1.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-02-15