Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Supply Chain Management 7,5 högskolepoäng

Supply Chain Management
Grundnivå, M0026N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt företagsekonomi 30 högskolepoäng (R0008N Inledande extern redovisning, R0009N Modeller för intern styrning, M0015N Marknadsföring, grundkurs, O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet) samt M0024N affärsstrategi 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter slutförd kurs ska studenten kunna:
•    beskriva och förklara vad supply chain management innebär
•    beskriva och förklara hur supply chain management kan användas för att styra en organisation
•    beskriva och analysera en organisations supply chain

Kursinnehåll
- Supply chain management som begrepp
- Hinder och drivkrafter för supply chains
- Design av en supply chain

Genomförande
Föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. I kursen ingår näringslivsanknutna praktikfall och projektarbete.

Examination
Studenterna ska i ett skriftligt prov visa att de kan:

•    beskriva och förklara vad supply chain management innebär

Studenterna ska i praktikfall och projektarbete visa att de kan:

•    beskriva och förklara hur supply chain management kan användas för att styra en organisation
•    beskriva och analysera en organisations supply chain

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Resultat från samtliga provmoment sammanvägs till slutbetyg på kursen (U/G/VG).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Lars Bäckström IES-FV

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fawcett, S.E., Elram, L.M. & Ogden, J.A. (senaste upplagan). Supply Chain Management: From Vision to Implementation (international edition), Pearson.
Ytterligare litteratur tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002TentamenU G#2.50ObligatoriskH20
0003Obligatoriska uppgifter och seminarierU G#5.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-22

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14