Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Projektkurs B, Energieffektivisering av mekaniska system

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, M0029T
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2016