KURSPLAN

Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Högskolepoäng

Linear Algebra and Differential Equations
Grundnivå, M0031M
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
av HUL Mats Näsström 2015-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Linjär algebra och integralkalkyl M0030M eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten:

- kunna hantera egenvärden och egenvektorer, vektorrum, underrum och baser.

- kunna diagonalisera symmetriska matriser enligt spektralsatsen.

- kunna utföra ortogonal projektion på ett underrum.

- kunna använda centrala begrepp och metoder för komplexa tal, algebraiska ekvationer och komplexa exponentialfunktioner.

- kunna lösa enkla differentialekvationer och ordinära differentialekvationer.

- kunna använda  datorhjälpmedel för matematisk modellering (Matlab).

- visa förmåga att identifiera och lösa problem med hjälp av de metoder som lärs ut i kursen.
- vara väl förtrogen med centrala matematiska begrepp inom linjär algebra och differentialekvationer.


Kursinnehåll
Komplexa tal. Algebraiska ekvationer. Komplex exponentialfunktion. Differentialekvationer. Ordinära differentialekvationer, modellering. Egenvärden och egenvektorer, vektorrum, underrum, baser, diagonalisering, ortogonal projektion, kvadratiska former. Datorhjälpmedel (MATLAB).

Genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination
Obligatoriska datorlaborationer vilka skall redovisas och godkännas. För godkänt betyg på kursen krävs det en godkänd individuell skriftlig tentamen. Kursen ges med differentierade betyg. Betygsskala: 3 4 5

Examinator
Stefan Ericsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0031M motsvarar kursen MAM283

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lay D: Linear algebra and its applications. Addison-Wesley, senaste upplagan.
Dunkels m fl: Derivator, integraler och sånt... Studentlitteratur, senaste upplagan.
(används även i M0029M)
MATLAB, An Introduction With Applications, senaste upplagan,
Förlag: John Wiley & Sons, Inc.
(används även i M0032M)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.9G U 3 4 5
0002Datorlaboration0.6U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.