KURSPLAN

Produktionsdesign - tillämpning, fördjupning/scenografi 15 Högskolepoäng

Production Design - practical training
Grundnivå, M0033D
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Scenografi
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Åk 1 YH TV- och filmscenografi/attributmakeri


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall ha en fördjupad förståelse för projektplanering och scenisk gestaltning ur aspekterna idé, material, teknik, utförande och säkerhet. Studenten skall ha en tydlig bild av film eller TV-scenografens arbetsområde.

Kursinnehåll
Produktionsplanering Praktisk tillämpning Presentation

Genomförande
Undervisning sker inledningsvis i form av lektioner och sedan som arbetsplatsförlagd praktik.

Examination
Skriftlig och muntlig redovisning.  Examination kan ske max 3 år efter kursregistrering.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI913 Prod.design-tillämpning,fördjupning/Scenografi (nedlagd kurs).

Examinator
Håkan Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen M0033D motsvarar kursen ISI913

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur delas ut vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Produktionsplanering3.0U G#
0002Tillämpning9.0U G#
0003Redovisning3.0U G#