KURSPLAN

Webbdesign - FLASH 7,5 Högskolepoäng

Web Design - FLASH
Grundnivå, M0034F
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Höst 2013 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-01-18

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-06-20

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att studenten ska kunna skapa dynamiska presentationer för webben med hjälp av FLASH. Efter avklarad kurs kan studenten hantera grundläggande animation och programmering för att skapa webbsidor och banners. Kursen syftar främst till att använda Flash som ett visuellt verktyg..

Kursinnehåll
Grundläggande animation i FLASH
Grundläggande programmering med Action Script

Genomförande

Examination

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Examinator
Stefan Wennman - Universitetsadjunkt

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Adobe Flash Professional CS6 Classroom in a Book
ISBN10:032182251X

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Produktionsövningar5.0U G#
0002Examineringsarbete2.5U G#