Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Matematik C

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, M0034M
Matematikkursen ger en grund för vidare studier i matematik, ämnen där kunskaper i matematik används och lärarutbildning.
Kursen består av en kombination av delkurser om 7,5 hp eller mer: Reell analys 1, Reell analys 2, Komplex analys, Partiella differentialekvationer, Algebra, Tillämpad matematik samt en C-uppsats på 15 hp (vilket krävs en kandidatexamen). Man kan alternativt välja ett examensarbete på 30 hp (vilket krävs för magisterexamen). Efter överenskommelse med examinator kan också andra delkurser väljas. Under 2008/09 planeras undervisning att ges på kurserna Komplex analys (7,5 hp), Algebra (7,5 hp) samt handledning för C- eller C/D-uppsats (15 hp resp 30 hp).

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Thomas Strömberg

Thomas Strömberg, Biträdande professor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491944
Rum: E885 - Luleå»