Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Produktionsdesign - projekt/scenografi 15 Högskolepoäng

Production Design - Practical training
Grundnivå, M0035D
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Scenografi
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Åk 1 YH TV- och filmscenografi/ attributmakeri.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall ha en god bild av branschen och ha en god insyn i film- och TV produktion.
Yrkesidentiteten skall vara så utvecklad att studenten på egen hand kan planera och genomföra ett uppdrag utifrån givna premisser.

Kursinnehåll
Praktisk tillämpning
Presentation/redovisning

Genomförande
Undervisningen sker inledningsvis i form av lektioner och sedan som arbetsplatsförlagd praktik.

Examination
Muntlig och skriftlig redovisning.
Examination kan ske max 3 år efter kursregistrering.

Övrigt
Observera att kurslitteraturen och ref.litteratur för denna kurs endast täcker delar av de teoretiska momenten, och att kursen består av till stora delar av praktiska moment. Dessa praktiska moment är kärnan i kursen och kan inte ersättas med kurslitteratur.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvara IS915 Prod.design-projekt/scenografi (nedlagd kurs).

Examinator
Håkan Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen M0035D motsvarar kursen ISI915

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3
Utdelat material

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Planering3.0U G#
0002Tillämpning9.0U G#
0003Redovisning3.0U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-11-06