Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap kardiologi fördjupningskurs 7,5 högskolepoäng

Medical Science extended cardiology
Grundnivå, M0093H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Examen från Sjuksköterske-, Röntgensjuksköterske-, Sjukgymnast/Fysioterapeut-, Arbetsterapeututbildning eller annan jämförbar medellång vårdutbildning samt Medicinsk vetenskap: Kardiologi 15 hp (t ex M0020H)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs:
  • Kunna redogöra för kardiologisk farmakologi
  • Kunna redogöra för fördjupad sjukdomslära och diagnostik inom kardiologin
  • Kunna tolka EKG
  • Kunna redogöra för vanliga medfödda hjärtfel hos vuxna

Kursinnehåll
  • Cirkulationsfysiologi
  • Fördjupad sjukdomslära
  • Farmakologi
  • Fördjupad EKG-tolkning
  • Kortfattad genomgång av aktuella fysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska diagnostiska metoder inom kardiologi
  • Evidensbaserad medicin

Genomförande
Kursen genomförs som flexibelt lärande på distans. Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen sker i form av egna litteraturstudier med stöd av föreläsningar, seminarier, studieuppgifter och fördjupningsuppgift. Ett vetenskapligt och evidensbaserat synsätt genomsyrar hela kursen. Kursen innehåller obligatoriska moment.

Examination
Skriftlig tentamen , studieuppgift och seminarium fördjupningsuppgift . Alternativa examinationsuppgifter kan förekomma.

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Krav för att kunna genomföra kursen är internetuppkoppling. Dator med headset med mikrofon och webbkamera behövs. Studiehandledning finns i universitetets lärplattform.

Examinator
Ulrica Strömbäck

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Levick, J.R. (2010). An introduction to cardiovascular physiology [Elektronisk resurs]. (5th ed.) London: Hodder Arnold.
Lind, Y. & Lind, L. (2010). EKG-boken, bok med eLabb. Stockholm: Liber.
Lindström, E. & Norlén, P. (red.) (2014). Farmakologi. (3. uppl.) Stockholm: Liber.
Persson, J. & Stagmo, M. (2017). Perssons kardiologi: hjärtsjukdomar hos vuxna. (Åttonde upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar tillkommer

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Digital tentamenU G VG4.00ObligatoriskH18
0002Fördjupningsuppgift Evidensbaserad medicin inkl. seminariumU G VG2.00ObligatoriskH18
0003Inlämningsuppgift EKG tolkningU G VG1.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-01-08