KURSPLAN

Marketing Management 7,5 högskolepoäng

Marketing Management
Avancerad nivå, M7004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2008-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Förmågan att tillämpa och integrera företagsekonomiska ämnets olika områden motsvarande målen enligt integrationskursen (O0008N Integrationskurs Företagsekonomi) samt kunskaper och förmågor motsvarande målen för kurserna M0033N Business-to-Business Marketing och M0014N Internationell marknadsföring eller en av dessa ersatta av annan fördjupningskurs inom det företagsekonomiska området enligt överenskommelse med examinator.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.    förstå, förklara och använda begrepp inom marketing management
2.    ta välgrundade marknadsföringsbeslut baserade på realistiska problem med begränsad tillgång på information
3.    skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, analys och slutsatser relaterade till marketing management
4.    analysera marknadsföringssituationer genom ett systematiskt angreppssätt
5.    tillämpa ett systematiskt analytiskt tillvägagångssätt för att definiera problem inom marketing management, dra relevanta slutsatser och formulera rekommendationer baserat på analys av företags strategiska och operativa marknadsföring

Kursinnehåll
Kursen behandlar ledning av marknadsföringsfunktionen i företag. Lärandet sker med stöd av ett simuleringsverktyg. Kursen bygger på att studenten applicerar sin samlade teoretiska kunskap inom marknadsföring för att ta strategiska och taktiska beslut samt för att utvärdera konsekvenser av dessa handlingar. I kursen diskuteras även begrepp och teorier som utgör grunden för beslutsfattande inom marknadsföring. Med dessa begrepp och teorier som grund arbetar studenterna med analys och förståelse av komplexa marknadsföringssituationer.

Genomförande
Simulering, föreläsningar, seminarier, handledning, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Kursen ges på engelska.

Examination
Kursmål 1-5 examineras genom obligatoriska uppgifter, seminarier och prov.

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Observera att det är obligatorisk närvaro vid kursstart.

Övergångsbestämmelser
Kursen M7004N motsvarar kursen IEM327

Examinator
Lars Bäckström IES-FV

Övergångsbestämmelser
Kursen M7004N motsvarar kursen IEM327

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kotler, P. & Keller, K.L. (senaste upplagan). A Framework for Marketing Management (Global Edition), Pearson.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska prov och uppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.