Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Medicinsk vetenskap: Kardiologi

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, M7013H
I kursen studeras cirkulationsfysiologi samt hjärtsjukdomarnas prevention, etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

I kursen studeras folkhälsoaspekter vid hjälrtsjukdom samt hjärtsjukdomarnas prevention. Vidare läses cirkulationsfysiologi, etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos inom hjälrtsjukdomar. Inom diagnostik studeras såväl inovasiva som noninvasiva undersökningsmetoder med särskild tonvikt på EKG-diagnostik. Inom behandling belyses både medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Per Lindmark

Per Lindmark, Universitetsadjunkt

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493229
Rum: S203 - Luleå»