KURSPLAN

Integrerad konstruktion och produktion 7,5 Högskolepoäng

Integrated Engineering Design and Production
Avancerad nivå, M7013T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-03-12

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Datorstödd maskinkonstruktion
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

MTM116/M0010T Datorstödd konstruktion och T0015T Projektkurs B eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt MTM116/M0010T Datorstödd konstruktion och MPR042/T0013T Produktion- och tillverkningsteknik A.

Mål/Förväntat studieresultat

Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse

 • Ha en fördjupad förståelse för vilken information som skapas i de vanligaste typerna av datorprogram som används i produktframtagningsprocessen
 • Ha en god förståelse för hur informationen kan överföras mellan programmen och hur dessa kan samverka

2. Färdighet och förmåga

 • kunna överföra information mellan programvaror i de olika disciplinerna
 • kunna lösa enklare problem inom de olika disciplinerna
 • kunna identifiera och lösa problem som uppstår vid informationsutbyte mellan programvaror

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna förstå behovet av ny kunskap inom datorstödd maskinkonstruktion
 • kunna identifiera problem som uppstår vid informationsutbyte mellan programvaror i produktframtagningsprocessen
 • kunna organisera och leda arbetet med att integrera datorverktyg för produktframtagning

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge god kunskap i hur olika programvaror samverkar i produktutvecklingsprocessen. I varje moment ingår en praktisk övningsuppgift som belyser möjligheter och svårigheter. De olika momenten tillämpas på utveckling av en digital produktmodell som följer produkten från konstruktion och beräkning till tillverkning. De olika områdena som behandlas är:

 • Tillverkningsinformation i solidmodeller – PMI
 • STEP - utbyte av geometridata mellan olika CAD-system och simuleringsprogram
 • Reverse engineering
 • CAM-beredning och -simulering
 • Stelkroppsdynamik och ergonomisimulering
 • Offline-programmering
 • Funktions- och tillverkningssimulering
 • Kollaborativ produktutveckling

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och datorövningar samt en skriftlig hemuppgift.

Examination
För godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd skriftlig hemuppgift.

Övrigt
Kursen ersätter MTM153, MPR052 och MPR059. Kursen kan ej ingå i en examen tillsammans med MTM153, MPR052 och MPR059.

Examinator
Peter Jeppsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelas under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska inlämningsuppgifter4.5U G#
0003Skriftlig hemuppgift3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.