KURSPLAN

Fördjupningskurs i medieteknik II 7,5 Högskolepoäng

Special Studies in Media Technology II
Avancerad nivå, M7014E
Version
Kursplan gäller: Höst 2010 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-12-17

Reviderad
av Institutionen för systemteknik 2010-02-19

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande kompetens inom ämnesområdet medieteknik II.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som inte täcks av ordinarie kurser i D/E/F/Y-programmet och lära sig arbeta självständigt i en forskningsnära miljö.

Kursinnehåll
Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Fördjupningskurserna ges ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för systemteknik.

Genomförande
Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan bestå av föreläsningar, projektarbete, seminarier, självstudier med handledningstid. Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och studenterna förväntas ta ett större ansvar för det egna lärandet jämfört med kurser på grundnivå.

Examination
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innefatta skriftliga rapporter, muntliga/skriftliga presentationer, skriftliga/muntliga tentamen och seminarier.

Examinator
Kåre Synnes

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fördjupningskurserna på avancerad nivå på Systemteknik är av skiftande karaktär och kan innehålla projekt, seminarieserier, föreläsningar etc och litteraturen kan därför ej fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examination7.5G U 3 4 5