Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Produktutvecklingsprocesser 7,5 Högskolepoäng

Product Development Processes
Avancerad nivå, M7014T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Produktinnovation
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Kandidatexamen eller kurser motsvarande 120 ECTS med ämnesdjup inom teknikvetenskapligt område.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande syfte är att bidra till en fördjupad förståelse för produktutvecklingsprocesser och dess tillämpning. Målet är att öka förståelsen för hur utvecklingsprocesser relaterar till aktörernas aktiviteter och roller, hur en process kan stödja integrerad och tvärfunktionell produktframtagning, samt ökad insikt i hur processerna relaterat till organisationens innovations- och affärsstrategi.

Kursinnehåll
Kursen tydliggör hur produktutvecklingsprocesser initieras av både tekniska krav och människors behov. Fokus är på strategier och metoder för att sammanföra dessa aspekter i tidiga faser av produktutvecklingen. I föreläsningar och diskussionsseminarier introduceras centrala teman, exempelvis behovsgenerering och marknadsanalys, kreativa och innovativa metoder, produkt- och tjänstestrategier. Studenterna reflekterar över, förklarar och resonerar om kursens centrala teman, både individuellt och i grupp.

Genomförande
Undervisningen sker i form av schemalagda föreläsningar och diskussionsseminarer. Vi bjuder även in gästföreläsare från industri och näringsliv för att erbjuda ett verklighetsanknutet perspektiv på kursens teoretiska innehåll.

Examination
Betygssättningen baseras på inlämningar. Totalt ska studenterna lämna in tre individuella uppgifter och två gruppuppgifter. För betyget G krävs att studenten visar förmåga att beskriva och tillämpa de för kursen centrala metoderna. För betyget VG krävs att studenten visar förmåga att beskriva, tillämpa, reflektera över och föreslå anpassningar av de för kursen centrala metoderna. Muntliga presentationer ingår som en del av examinationen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Lärplattform används för kurskommunikation samt inlämning av individuella uppgifter och grupparbeten.

Examinator
Åsa Ericson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rekommenderad litteratur:
Ulrich K.T. and Eppinger S.D. 2011. Product Design and Development (5th Edition). McGraw-Hill: New York, NY., ISBN-10: 0071086951, ISBN-13: 9780071086950.

Kompletterande material delas ut i samband med respektive kurstillfälle, innehållande bland annat artiklar från Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, BusinessWeek, etc.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0007Individuellt arbete2.5TG U G VG
0008Grupparbete4.0TG U G VG
0009Individuellt arbete: personlig reflektion1.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15