Hoppa till innehållet
Produktutvecklingsprocesser

M7014T - Produktutvecklingsprocesser

Publicerad: 14 februari 2007

Produktutvecklingsprocesser ingår i Masterprogrammet i Produktutveckling. Kursens övergripande syfte är en fördjupad förståelse för tillämpningen av olika processer för utveckling av produkter.

Kursen ges LP1 (sept-okt).

Ulrich & Eppinger, Product Design and Development
Ulrich & Eppinger, Product Design and Development

KURSINFORMATION

Kursmål
Kursens övergripande syfte är en fördjupad förståelse för tillämpningen av olika processer för utveckling av produkter av olika slag. Målet är att studenterna ökar sin förmåga att förstå hur produktutvecklingsprocesser relaterar till aktörernas aktiviteter och roller i olika faser av en integrerad och tvärfunktionell process, samt ökar sin insikt i hur processerna relaterar till organisationers innovations- och affärsstrategier.

Kursinnehåll
Kursen utgår från såväl teknikdrivna som behovsdrivna produktutvecklingsprocesser. Fokus är på strategier och metoder för tidiga faser av processen. I föreläsningar och diskussionsseminarier introduceras centrala teman, exempelvis behovsklarläggning, behovs- och marknadsanalys, kreativa och innovativa metoder, affärs- och varumärkesstrategier. Studenterna reflekterar över, förklarar och resonerar om kursens centrala teman såväl individuellt som i grupp.

Litteratur

  • Ulrich, K.T. and Eppinger, S.D.. Product Design and Development (4th Edition). McGraw-Hill: New York, NY.
  • von Hippel, E. 2005. Democratizing Innovation. MIT Press: Cambridge, MA (Gratis nerladdning via Creative Commons).

Kursansvarig
Christian Johansson, christian.johansson@ltu.se

Examinator
Åsa Ericson, asa.ericson@ltu.se

Övrigt
Fronter används för kurskommunikation samt inlämning av individuella uppgifter och grupparbete

Relaterade artiklar

Relaterade länkar