KURSPLAN

Projekt i mobila system 15 Högskolepoäng

Project in Mobile Systems
Avancerad nivå, M7016E
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Vår 2016 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av huvudansvarig utb.ledare vid SRT, Jonny Johansson 2011-02-04

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Jonny Johansson, Institutionen för system- och rymdteknik 2014-06-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet mobila system samt kunskaper i datornätverk, nätverksprogrammering och programvaruteknik (motsvarar kurserna D7001D och D7032E).


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall självständigt och i grupp kunna planera, analysera, specificera, skapa en design, systemera, testa och utvärdera mobila systemlösningar. Vidare ska arbetet kunna dokumenteras och muntligen presenteras.


Kursinnehåll

Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där uppgiften bygger på ett aktuellt och intressant problem inom mobila system. Studenterna ska använda kunskaper som de har fått i tidigare kurser och söka och läsa in litteratur för att lösa uppgiften.

Kursinnehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.


Genomförande

Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innehålla föreläsningar/lektioner, projektarbete, seminarier, självstudier, obligatorisk muntlig presentation och skriftlig rapport.


Examination

Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.


Examinator
Christer Åhlund

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Projektkurserna på avancerad nivå på institutionen för system- och rymdteknik är forskningsnära, problembaserade kurser där litteraturen ej kan fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projekt15.0U G#