Hoppa till innehållet
Kreativ konceptutveckling
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

M7016T - Kreativ konceptframtagning

Publicerad: 14 februari 2007

Kursens övergripande syfte är en fördjupad förståelse för kreativa metoder för framtagning av koncept.

Kursen ges LP3 (jan-mars).

Kursmål
Kursens övergripande syfte är att fördjupa studenternas förståelse för kreativ konceptutveckling i tidiga faser vid teknisk produktutveckling. Studenterna ska efter genomförd kurs ha insikter i metoder för att identifiera användares behov samt förståelse för hur kreativa metoder används för att ta fram samt utvärdera och välja ut koncept på basis av behovsinventeringen. Studenterna ska kunna resonera om och reflektera över val av metoder och dessas tillämpning samt sitt eget och gruppens arbete.

Kursinnehåll
Centralt inom kursen är:

  • Olika perspektiv på kreativ konceptutveckling
  • Metoder för behovsinventering, konceptgenerering och konceptutvärdering. 
  • Faktorer som påverkar den kreativa processen
  • Utvärdering av, reflektion över och resonemang om process och metoder

I kursen blandas teoriföreläsningar med praktiska övningar och diskussionsseminarier i ett högt tempo.

Litteratur
Gray, D., Brown, S. & Macanufo, J. (2010). Gamestorming: a playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers. Sebastopol, CA: O'Reilly.

Kursansvarig och Examinator 
Peter Törlind, Peter.Torlind@ltu.se