Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad systemsimulering 7,5 högskolepoäng

Applied Systems Simulation
Avancerad nivå, M7032T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Maskinkonstruktion
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper inom CAD och goda kunskaper om ordinära differentialekvationer, exempelvis M0010T Datorstödd konstruktion och M0031M Linjär algebra och differentialekvationer.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Syftet är att kunna förstå, simulera och analysera kopplade system. Med kopplade system avses här integrerad simulering av olika fysikaliska dicipliner (t. ex. dynamik-reglerteknik, strömning-hållf etc). Efter godkänd kurs ska du som student kunna:

1. Kunskap och förståelse

 • Förstå grunderna och kunna lösa kopplade problem inom mekanik.
 • beskriva grundläggande principer och metoder för simulering av kopplade system.
 • beskriva möjligheter och begränsningar i ekvationer och metoder som används inom systemsimulering.
 • Förstå simulering och programmering av kopplade system.

2. Färdighet och förmåga
 
 • skapa kopplade systemmodeller ur verkliga problem.
 • använda olika program och skapa gränssnitt för att simulera hela systemet.
 • utvärdera resultat från simuleringarna

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
 • kritiskt bedöma rimligheten av numeriska resultat.
 • förklara morgondagens simuleringsutmaningar inom maskinteknik

Kursinnehåll
Kursen behandlar kopplade system (mekaniska, elektriska, termiska, hydrauliska) från analys av enklare modeller till simulering av avancerade kopplade system. Innehåller är:  
 • analytisk formulering av enklare kopplade system
 • simulering av mekaniska system med aktiva komponenter och reglersystem
 • co-simulering av olika programvaror
 • utvärdering av simuleringsresultat
 • samt en projektuppgift

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, datorövningar samt en projektuppgift som presenteras muntligt och i rapport.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt godkänd muntlig presentation.

Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med M7030T.

Examinator
Jan-Olov Aidanpää

Övergångsbestämmelser
Kursen M7032T motsvarar kursen M7030T

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Läggs upp i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska inlämningsuppgifteU G#6.00ObligatoriskV20
0002Muntlig presentationU G#1.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17

Reviderad