KURSPLAN

Matematik E, gymnasiekomplettering 3,8 förutbildningspoäng

Mathematics E, Highschool Supplementary Course
Förberedande nivå, MX003M
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2014 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av insititutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämne (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Grundskolans matematikkurs D.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska du ha kunskaper motsvarande gymnasieskolans matematikkurs E.

Kursinnehåll
Kursen behandlar huvudsakligen motsvarande gymnasieskolans matematikkurs E.
Derivator, integraler, komplexa tal och differential ekvationer.

Genomförande
Undervisningen sker i form av klassrumsundervisning och /eller föreläsningar.

Examination
För godkänt resultat krävs ett minsta antal poäng på en skriftlig tentamen. För att bestämma betygsgrad används tentamensresultatet.

Examinator
Juha Koivuniemi

Övergångsbestämmelser
Kursen MX003M motsvarar kursen MAM195

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wallin m fl, Kurs E, Liber Pyramid. ISBN 91-47-01716-3.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Tentamen6 U G VG 3 4 53.80ObligatoriskH07