Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Examensarbete nationalekonomi, kandidat

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0003N
Examensarbetet är den avslutande delen av din kandidatutbildning i nationalekonomi där du självständigt tillämpar den kunskap som du fått under utbildningens gång. Val av uppsatsämne är relativt fritt.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013