Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0010N
Vad händer när marknaden inte klarar av att fördela samhällets resurser på ett effektivt sätt? Denna kurs ger dig kunskap om marknadsmisslyckanden på exempelvis miljöområdet och internationell handel.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2011