Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Samhällsekonomiska kalkyler

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, N0041N
Hur ska vi använda våra resurser på bästa sätt?

Beslutsfattare ställs dagligen inför en rad olika beslut där de tvingas väga olika alternativ mot varandra. Ska kommunen satsa på storskolor, eller bör pengar användas för att behålla skolor på landsbygden? Ska staten investera i Norrbotniabanan eller ska de satsa på snabbtåg mellan Stockholm/Göteborg/Malmö? 

För att kunna ta välgrundade beslut i dessa frågor krävs strukturerade underlag. Sådana underlag hjälper samhällsekonomiska kalkyler till med, eftersom dessa bygger på en rad steg där effekter av olika insatser specificeras och värderas i termer av nyttor och kostnader.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Linda Wårell

Linda Wårell, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491941