KURSPLAN

Avancerad ädelstensslipning 7,5 Högskolepoäng

Advanced Gem Stone Cutting
Grundnivå, O0020K
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2012-11-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

O0028K Avancerad slipteknikMål/Förväntat studieresultat
De studerande ges fördjupade kunskaper i fasettslipning och avancerad cabochonslipning.
Efter kursen har den studerande
- färdigheter i att göra avancerade fasettslipningar
- kunnande i att slipa och bedöma stenar med optiska effekter
- kunskaper i hur man beräknar fasettvinklar utifrån stenars brytningsindex

Kursinnehåll
Kursen innehåller praktiskt och teoretiskt arbete i kvalitetsbedömning av råstenar, identifiering av råstenar, användning av utrustning för fasettslipning och cabochonslipning.
Olika polertekniker kommer att tillämpas t ex med diamantpulver, olika oxidpulver i kombination med olika skivor.

Genomförande
Undervisningen består av teoretiska lektioner och praktiska genomgångar. Fronter kommer att användas för att distribuera teoretiskt kursmaterial.

Examination
Examination sker genom godkända praktiska slipövningar och genom teoretisk tentamen.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Examinator
Christina Wanhainen

Övergångsbestämmelser
Kursen O0020K motsvarar kursen KGO514

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Glenn & Martha Vargas : Faceting for amateurs , Vargas 2003

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen3.0U G#
0002Praktiska prov4.5U G#