Hoppa till innehållet

Kursplan
O0087H, Prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vård och omvårdnad av människor vid med. och kir. sjukdomstillstånd, 19,5 Högskolepoäng

I kursplanen visas bland annat kursens mål, innehåll, genomförande och moduler. Revidering av kursplanen kan ske mellan studietillfällena. Senaste versionen av kursplanen visas först.

Välj antagningstermin: