Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Kvantitativ tolkning av geofysiska data

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7008K
Kursen innehåller dataprogram för tolkning av olika geofysiska data, styrka och begränsningar i tolkning av geofysiska data samt geofysiska modeller och dess koppling till geologiska data med anknytning till miljö- och prospektering.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Thorkild Maack Rasmussen

Thorkild Maack Rasmussen, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493413