Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad projektledning 7,5 Högskolepoäng

Advanced Project Managements
Avancerad nivå, O7008N
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Ledarskap och organisation
Ämnesgrupp (SCB)
Ledarskap, organisation och styrning

Behörighet

Akademiska studier omfattande minst 120 högskolepoäng.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
  • Beskriva och exemplifiera olika typer av projekt, projekt roller, projekt lednings perspektiv och projektledningsverktyg.
  • Analysera och förutse möjliga resultat av att implementera olika typer av projektledning och projektledningsverktyg i specifika situationer.
  • Reflektera baserat på egna erfarenheter från projektplaneringsarbete och på "state of the art"-forskning inom områdena projektledning och projektmetodik, beträffande vad som är utmärkande för projektkompetens hos den enskilde projektledaren såväl som i företaget.

Kursinnehåll
I kursen arbetar studenten med alla moment i projektplanering och projektledning både i teori och praktik.

Genomförande
Efter introduktion av olika aspekter kopplade till projektledning arbetar studenterna i grupp med att lösa praktiska projektledarproblem och bygga upp en detaljerad och verklighetsbaserad implementeringsplan för ett industriellt företag.

Examination
Examination sker genom obligatoriska moment med skriftliga inlämningsuppgifter som utföres enskilt och i grupp.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med O7014N, O0002N (tidigare IEO026) eller annan kurs med liknande innehåll. Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Vinit Parida

Övergångsbestämmelser
Kursen O7008N motsvarar kursen IEO334

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium och artiklar tillhandahålls vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska uppgifter7.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14