Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Avancerad projektledning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7014N
Genomgång av vetenskapliga artiklar och litteratur inom projektledning. Med bas från de riktlinjer för studium som presenteras i dessa arbeten och i litteratur studeras verkliga projekt.

Föreläsning kombinerat med problembaserad inlärning. Undervisningen baseras på verkliga projekt. De olika faserna studeras separat vid seminarier med projektledare från industrin. Kursen planeras och genomförs i samarbete med ett antal företag och myndigheter.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Vinit Parida

Vinit Parida, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492469