Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Högtemperaturprocesser

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, P0001K
Studenterna tränas i att kunna beskriva högtemperaturprocesser ur en praktisk och teoretisk synvinkel samt träna beräkningsprocedurer för frågeställningar relaterade till dessa.

Laborationer och industrirelaterade projektarbeten utförs gruppvis. I samband med laborationen tränas studenterna i att utföra och utvärdera försök samt skriftligt redovisa arbetsgång och resultat. Under projektgenomförandet tränas studenterna i att, med utgångspunkt från de datorsimuleringar som utförs samt nyttogörande av föreläsningar, föreslå och motivera val av processteknik för industriella högtemperaturprocesser. Projektuppgiften redovisas såväl muntligt som i en skriftlig rapport.
Studiebesöken länkar samman teori från föreläsningar, laborationer och projektarbete med pratiska tillämpningar i industrin.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Fredrik Engström, Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491388