Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Hjärnhälsa genom livet

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, P0002H
Denna kurs i kognitiv psykologi ger grundläggande kunskap och förståelse för yrkesverksamma och blivande praktiker inom olika områden där kunskap och förståelse om hur hjärnans kognitiva förmågor kan påverkas och tränas spelar en viktig roll.

Kursen har ett brett kognitivt perspektiv och inkluderar bland annat hur olika kognitiva förmågor förändras och påverkas under livsspannet, från tidigt vuxenliv till ålderdom. Betydelsen av en aktiv livsstil, mentalt stimulerade fritidsaktiviteter, sociala relationer, flerspråkighet, och användandet av digital media är några av de faktorer som kommer att belysas i relation till kognitiv träning. 

Denna kurs i kognitiv psykologi ger grundläggande kunskap och förståelse värdefull för yrkesverksamma och blivande praktiker inom en mängd olika områden där kunskap och förståelse om hur hjärnans kognitiva förmågor kan påverkas och tränas spelar en viktig roll, till exempel (men inte begränsat till) ledarskap, behandlingsarbete, utbildning, beslutsfattande organ, äldreomsorg eller annan vårdverksamhet där kunskap inom detta fält efterfrågas.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Daniel Sörman

Daniel Sörman, Universitetslektor

Organisation: Psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491091