Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bygg- och anläggningsprojektering 7,5 högskolepoäng

Civil and Building Engineering Design
Grundnivå, P0009B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-02-09

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-20

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Målet med kursen är att studenten skall kunna leverera korrekta handlingar (ritningar och beskrivningar) från projekteringen av ett byggt objekt. Efter avslutad kurs skall studenten inneha:

Allmän kunskap
 • Förstå Byggprocessen för hus- och vägprojekt
 • Kunskap om olika Entreprenadformer

Specifik kunskap

 • Förstå projekteringsprocessen och dess aktörer samt deras ansvarsområden.
 • Förstå planering och begrepp för aktiviteter
 • Förstå ritningslära och BIM

  Allmänna färdigheter:

 • Söka information i branschspecifika databaser
 • Framställa information enligt standardiserade presentationssätt

Färdigheter relaterade till sakkunskap:

 • Förstå och tolka tekniska byggritningar
 • Tillämpa hantering av CAD-verktyg på en grundläggande nivå(Revit 2015, AutoCAD 2015)
 • Klara av utföra enklare planering av projekteringsarbete (MS Excel)
 • Tillämpa Bygghandlingar 90
 • Tillämpa AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning)

 Förhållningssätt:

 • Arbeta individuellt
 • Arbeta i mindre grupper
 • Reflektera branschtillämpning mot teoretisk beskrivning av projektering

Kursinnehåll
Kursen innehåller CAD-projektering av husbyggnadsobjekt och anläggningsobjekt med fokus på produktion av korrekta bygghandlingar enligt svensk norm.

Genomförande
Enskilda övningar inleder kursen där färdigheter i CAD tränas där bygghandlingar för ett husbyggnadsobjekt och ett anläggningsprojekt. Studenterna arbetar individuellt genomgående i kursen.

Examination
Examinationen består av 3 examinationsformer. Betygsskalan är U G på enskilda moment. På hela kursen ges betyget U, 3, 4, 5. Slutbetyget på kursen styrs av de kurspoäng (0-100p) som studenten samlat ihop under kursens gång. Systemet beskrivs i detalj i kursbeskrivningen som delas ut vid kursens start.

Övrigt
Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i utbildningen Väg & Vatten samt utbildningen Samhällsbyggnad.

Examinator
Johan Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Referenslitteratur:
Bygghandlingar 90 (finns på LTU:s bibliotek)
AMA (web-access via LTU:s bibliotek)
Byggledning- Projektering, Bengt Hansson, ISBN 978-91-44-10572-7

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001SeminariedelU G#2.00ObligatoriskH15
0002InlämningsuppgifterU G#4.50ObligatoriskH15
0003ReflektionsdelU G#1.00ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.