Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Pedagogik B, fortsättningskurs

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, P0009P
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i pedagogikens problemområden och i kursen studeras påverkansprocesser i olika miljöer.

Inom pedagogik som vetenskap studeras samhällsvillkor, kulturmönster, interkulturella frågor, genus och mångfald som grund för pedagogisk processer och system. Studiera fördjupas inom områdena fostran, undervisning, utbildning, ledarskap, lärande och andra påverkansprocesser i olika miljöer som arbetsliv, föreningar, hem, förskola, skola och fritid. Forskning och teoribildning behandlas.

Kursen anordnas som nätkurs utan fysiska träffar.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Kjell Johansson

Kjell Johansson, Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491529