Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Pedagogik 3

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, P0023P
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i hur vetenskaplig kunskap om pedagogikens studieobjekt skapas.
Inom pedagogik som vetenskap studeras samhällsvillkor, kulturmönster, interkulturella frågor, genus och mångfald som grund för pedagogiska processer och system. Den pedagogiska verksamheten  problematiseras med hjälp av relevanta teoribildningar och aktuella styr- och policydokument inom utbildningsverksamhet.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Kjell Johansson

Kjell Johansson, Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491529