Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Handledarkompetens inom skola, vård och omsorg

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, P0034P
Du som arbetar inom skola, vård eller social omsorg och vill kunna handleda blivande kollegor in i arbetet erbjuds möjlighet till detta i denna kurs.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013