KURSPLAN

Personal- och kompetensförsörjning 7,5 högskolepoäng

Human Resource Planning
Grundnivå, P0051A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-12-07.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Psykologi eller sociologi 60hp på grundläggande nivå samt Arbetsrätt (J0009N) 15hp, Operativt personalarbete (S0034A), Grupper och individer i arbetslivet (S0028A) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna teoretiskt redogöra för  och praktiskt tillämpa metoder för arbetsanalys, rekrytering och urval. Studenten ska kunna teoretiskt redogöra för och praktiskt tillämpa kompetensanalys och modeller för personal- och kompetensförsörjning.

Kursinnehåll
Kursen har ett arbetspsykologiskt perspektiv och innehåller teoretiska studier och praktiska tillämpningar genom fältstudier i arbetsorganisationer. Kursen fokuserar på hur överensstämmelsen mellan individers förutsättningar och arbetets krav kan förbättras genom arbetskravsanalys, rekrytring, urval och urvalsmetoder, tester, kompetensanalys samt personal- och kompetensutveckling.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, fältarbete och obligatoriska seminarier. Arbetslivsanknytning sker genom fältarbete på arbetsplatser.

Examination
Examinationen omfattar en individuell skriftlig rapport samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid ett seminarium (3.5hp), samt en skriftlig projektrapport (individuellt eller tillsammans med en annan student) med obligatorisk muntlig redovisning (4.0hp).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Lisa Öman

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lindelöw, M. (2008): Kompetensbaserad personalstrategi: hur du tar reda på vad organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden. Natur och Kultur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002RapportU G VG *4.00ObligatoriskH09
0005Individuell rapportU G VG *3.50ObligatoriskH18