Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Pedagogisk och relationell kompetens i skola och förskola

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, P0061P
Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas relationella kompetens inom pedagogiskt arbete samt deltagarnas kunskaper om olika kommunikations- och konflikthanteringsstrategier.
Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på relationer och ledarskap och under kursen får deltagarna tillämpa olika typer av handledande samtal, möta olika konflikthanteringsmodeller och reflektera över och värdera juridiska och etiska förhållningssätt i relation till den egna professionen. Deltagarna tillämpar den fördjupade teoretiska förståelsen för att på ett systematiskt sätt utveckla förskolans och skolans likabehandlingsarbete i syfte att motverka diskriminering och kränkande behandling – likabehandling.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Greta Lindberg

Greta Lindberg, Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Specialpedagogik och VFU/ Övningsskolor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491026