Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rymdteknikprojekt 1 7,5 högskolepoäng

Space Engineering Project 1
Avancerad nivå, P7005R
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Minst två till tre års naturvetenskaplig-teknisk högskoleutbildning. Behörighet diskuteras med examinator före kursregistrering.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska förvärva erfarenhet av projektarbete inom områden rymdfarkost eller rymdfarkostinstrumentering eller relaterade områden.
Efter kursen ska studenten kunna:

  • Visa förmågan att tillämpa kunskaper som förvärvats i tidigare kurser i projektarbete.
  • Visa förståelse för projektorganisation och projektledning. Detta ska visas med relevanta verktyg som tidsplanering, resursutnyttjande, projektmöten, ekonomi, rapporter och dokumentation av olika slag.
  • Bedöma de risker och problem som kan uppstå i ett projekt på grund av interna och externa faktorer.
Studenten ska visa förståelse för olika roller, jämställdhet och könsfrågor inom projektimplementeringen och visa insikt i och förmåga att arbeta i en grupp med heterogen sammansättning.

Kursinnehåll

Introduktion till projektarbete och utvärdering av förslagna rymdteknikprojekt. Organisation, framtagning av dokument PDR (Preliminary Design Review). Muntlig och skriftlig presentation av PDR för beställare av projektet. Utarbetande av dokument CDR (Critical Design Review). Varje student i projektet skall vara aktiv vid presentationen av CDR, som är både skriftlig och muntlig inför beställaren. Före flygning skall nödvändiga tester genomföras. Efter flygning skall gruppen presentera en analys av projektresultatet FR (Final Report).


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Introduktion i projektledning för alla studenter som registrerar sig på kursen. Studenten arbetar i gruppform. Större grupper delas upp i delprojekt med egen delprojektledare. Minimiantalet i projekt är 3 studenter. Studentprojektledaren ansvarar för genomförandet av projektet, Det skall vara möjligt att arbeta med inriktning mot vetenskap och ingenjörskonst inom samma projektorganisation.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen baseras på aktivt deltagande i projektmöten, projektarbete och granskningsprocesser.
Kursen innehåller rapporter, en granskningsprocess och en presentation.
Slutbetyget baseras på prestationen i alla delar av projektet.Övrigt
Denna kurs motsvarar första halvan av P7001R.
P7005R och P7006R kan kombineras till en 15 hp-kurs.

Examinator
Thomas Kuhn

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bestämmes i samråd med examinator.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Testning, verifiering och slutproduktU G#3.00ObligatoriskH21
0005Design granskning och rapporterU G#4.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare SRT, Jonny Johansson 2011-02-07

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16