Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i Processmetallurgi 30 Högskolepoäng

Senior Design Project in Process Metallurgy
Avancerad nivå, P7008K
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Examinator gör individuell prövning.Mål/Förväntat studieresultat
Syftet är att studenten självständigt skall utforma och genomföra ett experimentellt projekt med anknytning till aktuell forskning och teknikutveckling. Vid kursens slut ska studenten självständigt kunna planera och utföra ett projekt. Studenten ska kunna utvärdera resultat och sammanfatta arbetet i en skriftlig och muntlig redovisning.

Kursinnehåll
Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.

Genomförande
Självständigt projektarbete med stöd av examinator eller en handledare som utsetts av examinator. Projektet genomförs på svenska eller engelska. Projektkursen ska ge studenten kunskap om olika utrustning för genomförande av försök i laboratorieskala som finns vid avdelning för Processmetallurgi. Studenten tränas i att använda utrustning i laboratorieskala och analysinstrument, utforma och genomföra projekt samt muntlig och skriftlig redovisning.

Examination
Godkänd muntlig och skriftlig rapportering.

Övrigt
Kan ges på svenska eller engelska.

Examinator
Bo Björkman

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur varierar beroende av projekt och fastställs i samråd med student.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektrapport30.0G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2008-02-11 att gälla från V08.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2011-10-07