Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rymdteknikprojekt 1 7,5 Högskolepoäng

Space Engineering Project 1
Avancerad nivå, P7009R
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Minst två till tre års naturvetenskaplig-teknisk högskoleutbildning. Godkänd individuell prövning av examinator.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse

Studenten skall tillägna sig erfarenhet av arbete i projektform. Speciellt skall studenten så långt rimligt utnyttja de kunskaper som studenten förvärvar inom andra kurser med inriktning mot rymdmiljö. Studenten skall sträva efter samarbete med referensgrupper inom forskning och näringsliv.

Färdighet och förmåga

Studenten skall erhålla erfarenhet av projektorganisation och projektledning. Viktigt är tidsplaner, resursutnyttjande, projektmöten, ekonomi, rapporter och dokumentation av skilda slag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall inse risker med tidsplaner som kan störas. Svåra ekonomifrågor kan uppenbara sig. Viktigt är att förstå risker med en tillfällig organisation med personal och resurser från skilda håll inom t.ex linjeorganisation.


Kursinnehåll

Introduktion till projektarbete och utvärdering av förslagna rymdteknikprojekt. Organisation, framtagning av dokument PDR (Preliminary Design Review). Muntlig och skriftlig presentation av PDR för beställare av projektet. Utarbetande av dokument CDR (Critical Design Review). Varje student i projektet skall vara aktiv vid presentationen av CDR, som är både skriftlig och muntlig inför beställaren. Före flygning skall nödvändiga tester genomföras. Efter flygning skall gruppen presentera en analys av projektresultatet FR (Final Report).


Genomförande

Introduktionskurs "projektledning" för alla studenter som registrerar sig på kursen. Studenten arbetar i gruppform. Större grupper delas upp i delprojekt med egen delprojektledare. Minimiantalet i projekt är 3 studenter. Studentprojektledaren ansvarar för genomförandet av projektet, Det skall vara möjligt att arbeta med inriktning mot vetenskap och ingenjörskonst inom samma projektorganisation.


Examination
Studenten skall vara aktiv i projektarbetet och slutresultatet betygsätts enligt skala G, U, 3, 4, 5.

Övrigt
Denna kurs motsvarar första halvan av P7001R.
PXXXXR och P7006R kan kombineras till en 15 hp-kurs.

Examinator
Thomas Kuhn

Övergångsbestämmelser
Kursen P7009R motsvarar kursen P7005R

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Bestämmes i samråd med examinator.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Preliminary design review3.0U G#
0002Critical design review and final report4.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-04-04

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15