KURSPLAN

Projektkurs: Rymdfarkostdesign 7,5 Högskolepoäng

Spacecraft Design Project
Avancerad nivå, P7012R
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-02-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-11-06

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Goda kunskaper inom området rymdfarkostdesign motsvarande kursen R7020R Rymdfarkostdesign.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall tillägna sig kunskaper och erfarenheter om hur en mindre rymdfarkost kan designas så långt det är möjligt genom specifikationer och där rymdfarkostens delsystem är integrerade till en rymdfarkost i en datormiljö.

Kursinnehåll
Introduktion till projektarbete och utvärdering av föreslagna rymdteknikprojekt. Design av en rymdfarkost i datormiljö. Organisation, framtagning av dokument PDR (Preliminary Design Review). Muntlig och skriftlig presentation av PDR för beställare av projektet. Beställaren kan i normalfallet vara en projektgrupp med studenter som arbetar parallellt med konstruktion av ett rymdinstrument, vilket i princip skall kunna bäras av den designade rymdfarkostent.

Genomförande
Studenten arbetar i gruppform. Större grupper delas upp i delprojekt med egen ordförande. Minimiantalet i projekt är 2 studenter om möjligt, men det är önskvärt att fler än så deltar i projektet. Om projektet är omfattande och det är många studenter involverade skall studenterna delas in i grupper där grupperna ansvarar för olika delar eller aspekter av rymdfarkosten. De olika grupperna skall då interagera med arbetsmetoden samverkande ingenjörskonst. En studentprojektledare skall utses som ansvarar för genomförandet av projektet i sin helhet.

Examination
Studenten skall vara aktiv i projektarbetet. Varje students prestation skall kunna särskiljas från andra studenters prestationer och slutresultatet betygsätts enligt skala G, U, 3, 4, 5.

Examinator
Johnny Ejemalm

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wertz, James R., Everett, David. F., Puschell, Jeffery J.: Space Mission Engineering: The New SMAD, Microcosm Press 2011.
ISBN 978-1-881-883-15-9 (pb)
ISBN 978-1-881-883-16-6 (hb)
Fortescue, P.,Swinerd, G., Stark, J.: Spacecraft System Engineering, 4 ed., Wiley 2011.
Print ISBN: 9780470750124.
ePDF ISBN: 9781119971016. 3e upplagan ePDF tillgänglig på LTUs bibiliotek.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Preliminary Design Review7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.