KURSPLAN

Rumsutformning I 7,5 Högskolepoäng

Place Design I
Avancerad nivå, P7019A
Version
Kursplan gäller: Vår 2012 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av inst. Arbetsvetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-07

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i ArchiCAD eller motsvarande CAD samt ergonomi (Ergonomi i rummet (A00XXA) eller Ergonomi (A0007A))Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna - Analysera och bedöma behovet för ombyggnation - Tillämpa och utveckla ergonomisk kunskap - Tillämpa gestaltning och visualisering

Kursinnehåll
Kursen består av följande moment: - Utvärdering av byggnadens och naturens prestanda - Gestaltning för optimal funktion och estetik - Visualisering och rapportering av en fallstudie

Genomförande
Lektioner, övningar och slutseminarium. Individuellt projektarbete med tillgång till lärarhandledning.

Examination
Skriftlig och muntlig presentation av individuellt projektarbete. Obligatorisk närvaro kan gälla vid vissa lektioner. Obligatorisk närvaro vid handledning och slutseminarium av projektarbete.

Examinator
Kristina Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Achitecture. Form, Space, and Order
Francis D.K. Ching

Åhörarkopior görs under kursen för att komplettera kurslitteratur.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntlig presentation av projektarbete3.0G U 3 4 5
0002Skriftlig individuell projektarbete4.5G U 3 4 5