KURSPLAN

Ledarskapets psykologi 7,5 Högskolepoäng

Leadership psychology
Avancerad nivå, P7040A
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2012-03-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-11-03

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet psykologi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs utifrån olika teoretiska angrepssätt kunna beskriva och förklara olika former av ledarskap och dess positiva och negativa konsekvenser för medarbetare och produktivitet. Studenten skall förstå och kritiskt reflektera över sitt eget personlighets- och värderingsmönster i medarbetare- och ledarfunktioner

.

Kursinnehåll
Kursen behandlar övergripande teoretiska angreppssätt med avseende på ledaren och dennes färdigheter, medarbetarna och situationen.

Genomförande
Föreläsningar, seminarier, personlighetstest och ett individuellt projektarbete som består att intervjua minst en verksam chef/ledare.

Examination
Muntlig och skriftlig redovisning vid seminarium 2,0 hp
Tester med skriftlig utlåtande 2,0 hp
Individuellt projektarbetet 3,5 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Peter Bengtsson

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Long, D. G. (2012). Third Generation Leadership and the Locus of Control: Knowledge, Change and Neuroscience
Ytterligare litteratur tillkommer utifrån lärares anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Seminarier2.0TG U G#
0004Skriftligt testutlåtande2.0TG U G#
0005Individuellt projektarbete3.5TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.