Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Metallurgi grundkurs 7,5 Högskolepoäng

Basic Metallurgi
Grundnivå, Q0015B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2012-04-03

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-07

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Q0045B Metallurgisk och fysikalisk kemi eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• förstå innebörden av och kunna använda metallurgiska grundbegrepp;
• förstå innebörden av och kunna redogöra för metallurgiska processystem;
• förstå innebörden av och kunna redogöra för tillverkning av olika metalliska material
• använda både svenska och engelska facktermer relevanta för ämnet

Kursinnehåll
• Pyrometallurgi vid järn och stålframställning
• Hydrometallurgiska grundbegrepp
• Elektrometallurgiska grundbegrepp:
• Reduktionsprocesser vid järnframställning
• Masugnen
• Direktreduktionsprocesser
• Stålframställning: Moderna syrgasprocesser, Ljusbågsugnen, Induktionsugnen
• Raffinering och skänkmetallurgi
• Aluminiumframställning
• Kopparframställning
• Zinkframställning
• Kiselframställning
• Energi, miljö och återvinning

Genomförande
Föreläsningar, laborationer, övningar, studiebesök

Examination
Tentamen (5/4/3/underkänd och ECTS A-E/F) 4,5 hp
Inlämningsuppgifter (godkänd/underkänd) 2 hp
Studiebesök (godkänd/underkänd) 1 hp

Examinator
Phillip Tretten

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Andersson, Margareta, Sjökvist, Tobias. (2002) Processmetallurgins grunder. Stockholm : Tekniska högskolan, Inst. för Materialvetenskap. (434 s).

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter2.0TG U G#
0003Studiebesök1.0TG U G#