Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geologi I 7,5 Högskolepoäng

Geology I
Grundnivå, Q0050B
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik A (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:  

  •  beskriva jordens uppbyggnad och relationen mellan plattornas rörelser, vulkanism och jordbävningar
  • använda plattektoniska begrepp såsom spridningsryggar, transversala förkastningar, subduktion och anatexis 
  • beskriva mineralens olika kristallsystem och förklara kristallografiska symmetrioperationer 
  • tillämpa olika metoder för att identifiera de viktigaste mineral och bergarterna 
  • använda strukturgeologiska begrepp såsom spröda och duktila deformationsprocesser, veckstrukturer, förkastningar 
  • bemöta kundens krav på industrimineralens materialegenskaper 
  • medverka i anläggningsarbeten där identifiering av deformerade geologiska situationer med svaghetszoner är av största viktKursinnehåll

Kursen ger kunskaper om jordens allmänna uppbyggnad och struktur, inklusive plattektonik, subduktion och vulkanism, samt grundläggande kristallografi, mineralogi och bergartslära. I de två sistnämnda ämnena ligger betoningen på fysikaliska och kemiska egenskaper samt industriella tillämpningar. Angreppsmetodiken är generell och studenten ges därför kunskaper som kan tillämpas i de flesta gruv- och anläggningsbranscher. I anslutning till mineralogi och bergartskännedom introdu-ceras användning av ett mikroskop där de optiska egenskaperna belysas ytterligare.

Kursen är indelad i följande delmoment:

- Jordens uppbyggnad, plattektonik och kontinental drift: subduktion, vulkanism, aktiva och passiva kontinentkanter, extension, kompression, mid-  oceaniska ryggar
- Grundläggande kristallografi: kristallsystem, symmetrielement och -operationer, identifiering av kristallklasser
- Systematisk mineralogi: mineralegenskaper, mineralgrupper, silikater och icke-silikater, identifiering av mineral
- Grundläggande petrologi (bergartslära): bergartssystematik, magmatiska, sedimentära, vulkaniska och metamorfa bergarter, Streckeisen klassificering
- Duktil och spröd deformation, veckstrukturer, förkastningar, lineation, foliation
- Introduktion till optisk analys av mineral och bergarter genom övning med mikroskop.


Genomförande
Föreläsningar, laborationer, övningar och exkursioner. De tre sistnämnda moment är obligatoriska moment i kursen.

Examination
Examinationen har delats upp i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen omfattar en skriftlig tentamen på 4 högskolepoäng. Den praktiska delen omfattar en makroskopisk laboration på 2 högskolepoäng, och en mikroskopisk laboration på 1,5 högskolepoäng. I laborationerna beskriver och identifierar studenterna mineral- och bergartsegenskaper av noggrant framställda prover.

Examinator
Rob Hellingwerf

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
1) Kompendium Geologi (Hellingwerf, Bergsskolan)
och
2) Loberg, Bengt med ett kapitel om industriella mineraler och bergarter av Naz Ahmed Shaikh. (2003) Geologi : material, processer och Sveriges berggrund. 6 uppl. Stockholm : ePan. (515 s). ISBN 91-7297-635-7

eller EN av dessa amerikanska publikationer (3, 4, 5 eller 6):

3) UNDERSTANDING EARTH av John Grotzinger, Thomas H. Jordan, Frank Press. Språk:Engelska. Utgiven: 2010-03. ISBN: 9781429240031. Förlag: W.H.Freeman Co Ltd. Upplaga: 6 Rev ed. Antal sidor: 680 sidor
eller
4) UNDERSTANDING EARTH av John Grotzinger, Thomas H. Jordan, Frank Press. Språk:Engelska. Utgiven: 2010-02. ISBN: 9781429219518. Förlag: W.H. Freeman Company. Upplaga: 0006. Antal sidor: 672 sidor
eller
5) UNDERSTANDING EARTH, 5th edition By John Grotzinger, Thomas H. Jordan, Frank Press, Raymond Siever. Språk:Engelska. Utgiven 2006. ISBN: 0716766825. Antal sidor: 672
eller
6) UNDERSTANDING EARTH, 4th edition
Publication Date: 18 Aug 2003. ISBN-10: 0716796171. ISBN-13: 978-0716796176 4th Revised edition

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.0G U 3 4 5
0002Makroskopisk laboration2.0G U 3 4 5
0003Mikroskopisk laboration1.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-02-10