KURSPLAN

Metallernas gjutning 7,5 högskolepoäng

Casting of Metals
Grundnivå, Q0055B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-01-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt B0011T Materiallära I eller B0014T Materiallära I eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förstå innebörden av och kunna använda gjuteritekniska grundbegrepp
  • förstå innebörden av och kunna redogöra för olika gjutmetoder
  • förstå innebörden av och kunna redogöra för tillverkning av metalliska komponenter genom gjutning
  • använda både svenska och engelska facktermer relevanta för ämnet

Kursinnehåll
• Översikt över olika gjutmetoder för komponenttillverkning
• Grundläggande processteknisk analys av nuvarande och framtida alternativa gjutprocesser
• Modell och formframställning.
• Värmetransport vid metallers gjutning och stelning
• Grunder för utformning och dimensionering av ingjut och matare.
• Gjutmetallers egenskaper under smältning, gjutning och stelning.
• Gjutningssimulering.
• Mikrosegring
• Makrosegring
• Inneslutningar
• Metallers stelning - och svalningskrympning
• Gasreaktioner vid stelning och gjutning
• Gjutdefekter
• Konstruktionsanvisningar för gjutgods.
• Gjuteriets uppbyggnad och miljöaspekter.

Genomförande

Föreläsningar, övningar, laborationer och studiebesök


Examination

Skriftlig tentamen 4,5 hp, inlämningsuppgifter 2 hp, studiebesök 1 hp


Examinator
Phillip Tretten

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fredriksson, Hasse och Åkerlind, Ulla. (1995) Gjutningens processteknologi. Stockholm : Institutionen för materialens processteknologi, KTH.
Gjuteriteknisk handbok. Gjuteriinformation i Jönköping AB.
Hurst, S. (2006) Metal casting. Intermediate Technology Publications

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH16
0002InlämningsuppgifterU G#2.00ObligatoriskH16
0003StudiebesökU G#1.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.