Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Koncernredovisning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, R0020N
Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning. Inledningsvis utvecklas studenternas förmåga att upprätta en koncernredovisning och analysera tillhörande värderingsproblem.

Koncernredovisningens grunder samt tekniker för att redovisa koncerninterna transaktioner, intressebolag samt utländska dotterbolag kopplas samman med rådande redovisningsteoretiska grunder. Aktuella lagar, rekommendationer och praxis som utgör grund för koncernredovisning i olika sammanhang studeras. Slutligen belyses väsentliga skillnader mellan internationell och nationell lagstiftning.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Monika Kurkkio

Monika Kurkkio, Biträdande professor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491865