Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Finansiell analys och värdering

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, R0027N
Kursen behandlar centrala delar av företagsekonomin för värdering och analys av företag genom investeringsbedömning, likviditetanalys samt lönsamhetsplanering. Tillsammans betydelsefull kunskap för företagare och dess intressenter.

Kursen utgår från ett finansiellt perspektiv där studenten ska analysera, värdera och kritiskt granska företag och organisationers finansiella prestationer. Kursen består av fyra sammanhängande områden (investeringskalkylering, kassaflödesanalys, nyckeltalsanalys och företagets kapitalstruktur) som ger möjlighet att skapa en helhetsbild av företagets finansiella perspektiv. Undervisningen innehåller både föreläsningar och lektioner. Vid föreläsningar så ges teoretiska genomgångar av de olika områdena som sedan följs av en eller flera lektioner där fokus är på tillämpning av analysmodeller. Gästföreläsare från näringslivet kan förekomma samt inslag av frivilliga grupparbeten med seminarier där studenter gruppvis ges möjlighet att presentera finansieringsanalyser av egna valda företag.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Bo Karlsson

Bo Karlsson, Universitetslektor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492981