Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fjärranalys 7,5 högskolepoäng

Remote Sensing
Avancerad nivå, R7012R
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

15 hp i matematik, exempelvis: M0047M - Differentialkalkyl, M0048M - Linjär algebra och integralkalkyl, M0049M - Linjär algebra och differentialekvationer, M0055M - Flervariabelanalys, eller motsvarande. 15 hp i fysik, exempelvis: F0004T - Fysik 1, F0005T - Fysik 2, F0006T - Fysik 3, F0007T - Elektromagnetisk fältteori eller motsvarande. F7004R - Atmorsfärsfysik eller motsvarande. Kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: 

 • Beskriva och förklara de fysikaliska bakgrunden av utvalda fjärranalys metoder som används inom geovetenskaper    
 • Tillämpa fysikaliska principer på ett kvantitativt sätt och utföra simuleringar av fjärranalys mätningar för förenklade scenarion    
 • Tillämpa utvalda retrieval metoder för att analysera mätningar och lösa fjärranalys problem inom förenklade villkor och antaganden    
 • Utvärdera de krav som ställs av en viss mätuppgift / begäran, analysera möjligheter och begränsningar med kända fjärranalys metoder för att lösa denna uppgift, och föreslå en lämplig observation metod / setup    
 • Diskutera och kritiskt utvärdera föreslagna fjärranalys lösningar 

Kursinnehåll
 • Motivation, varför behöver vi fjärranalys?
 • Strålning, strålningsöverföring, interaktion mellan strålning och materia,
 • Dataanalys, rtetrieval metoder,
 • Mätgeometrier, satellit banor,
 • Passiva mätmetoder: passiva mikrovågsobservationer, termiska infraröda observationer, synliga / nära infraröda observationer. Satellitbildsklassificering
 • Aktiva mätmetoder: Radar, Lidar 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen består av föreläsningar kombinerade med hemuppgifter för studenterna. Lösningar till hemuppgifterna diskuteras på övningslektioner, peer-undervisningen används. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursbetyget baseras på skriftliga inlämningsuppgifter. Dessutom ingår en bedömning av deltagandet under diskussionen av inlämningsuppgifter. 

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.


Övergångsbestämmelser
R7006R

Examinator
Mathias Milz

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rees, W. G., Physical Principles of Remote Sensing, 2nd edition, Cambridge University Press, 2001.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2008-12-10

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16