KURSPLAN

Rymdfarkostdesign 7,5 högskolepoäng

Spacecraft Design
Avancerad nivå, R7020R
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-02-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-06-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Goda kunskaper inom rymdfarkosters delsystem, rymdelektronik, samt rymdinstrument motsvarande kurserna R7019R Rymdfarkostens delsystem. E7001R Rymdelektronik. R7013R Rymdinstrument.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall tillägna sig kunskaper om principer och arbetsmetoder för design av en rymdfarkost.

Kursinnehåll
Uppdraget syfte. Val av rymdfarkostbana. Val av bärraket.  Markstationernas och kontrollcentrets lägen och prestanda. Projektplan. Standarder. Faktorer som driver designen. Integrations- och utprovningsplan. CAD-modellering.

Genomförande
Lektioner, projektbaserat arbete, och datorlaborationer.

Examination

Examinationen består av två moduler.

Den första modulen behandlar rymdfarkostens CAD-design och denna del examineras  med hjälp av dedikerade inlämningsuppgifter.

Den andra modulen hanterar kraven för design av ett rymdfarkost och genomförandet i olika delmoment. Examination sker genom dedikerade inlämningsuppgifter för varje delmoment.  

Slutbedömningen tar hänsyn till alla delar av examinationen och kommer att avgöras när alla obligatoriska uppgifter är uppfyllda. Det kan finnas alternativa examinationsmetoder, om det är lämpligt.


Examinator
Johnny Ejemalm

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fortescue P., Swinerd G., Stark J. (Eds.), “Spacecraft Systems Engineering,” 4th Edition, Wiley, 2011.
ISBN 978-0-470-75012-4
ISBN 978-1-119-97100-9 (eBook), tillgänglig vid LTUs bibliotek
Wertz J.R., Everett D.F., Puschell J.J. (Eds.), “Space Mission Engineering: The New SMAD,” Microcosm Press, 2011.
ISBN 978-1-881-883-15-9 (pb)
ISBN 978-1-881-883-16-6 (hb)

Supplementär kurslitteratur
MacDonald M., Badescu V., "The International Handbook of Space Technology," Springer Praxis Books, 2014.
ISBN: 978-3-642-41101-4 (eBook), tillgänglig vid LTUs bibliotek
Berlin P., "Satellite Platform Design," Luleå University of Technology, 2014.
ISBN: 978-91-637-5330-5

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0007Inlämningsuppgifter CADU G#2.50ObligatoriskH19
0008InlämningsuppgifterG U 3 4 55.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.