Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Mellanösternkunskap

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0002N
Kursen beskriver och analyser de historiska, geografiska, religiösa och politiska förhållandena i Mellanöstern, samt diskutera områdets framtidsutsikter.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2014